بلو چیپ

بلو چیپ

0.0000000000090
0.0000000000000000000027 0.00%
رتبه 8,656 مارکت کپ 0 حجم معاملات 0 دامیننس 0.00 سکه کل 420,690,000,000,000 سکه در گردش 0 قیمت به تومان 0.00000046 سقف تاریخی 0.00000000023 قیمت شروع 0.0000000000090 پایین ترین قیمت 0.0000000000090 بالاترین قیمت 0.0000000000090