بروو

بروو

0.0000000011
0.00000000000031 0.03%
رتبه 6,923 مارکت کپ 0 حجم معاملات 5 دامیننس 0.00 سکه کل 69,000,000,000,000 سکه در گردش 0 قیمت به تومان 0.000053 سقف تاریخی 0.0000000040 قیمت شروع 0.0000000011 پایین ترین قیمت 0.0000000011 بالاترین قیمت 0.0000000011