باز کوین

باز کوین

0.0000000000094
0.00000000000018 1.90%
رتبه 8,304 مارکت کپ 0 حجم معاملات 6 دامیننس 0.00 سکه کل 420,000,000,000,000 سکه در گردش 0 قیمت به تومان 0.00000047 سقف تاریخی 0.000000000030 قیمت شروع 0.0000000000094 پایین ترین قیمت 0.0000000000094 بالاترین قیمت 0.0000000000096