بوزکوین

بوزکوین

0.0000086
0.000000022 0.25%
رتبه 7,220 مارکت کپ 0 حجم معاملات 0 دامیننس 0.00 سکه کل 20,000,000,000 سکه در گردش 0 قیمت به تومان 0.43 سقف تاریخی 0.0030 قیمت شروع 0.0000086 پایین ترین قیمت 0.0000086 بالاترین قیمت 0.0000087