وینکی

وینکی

0.0000084
0.00000029 3.62%
رتبه 5,531 مارکت کپ 0 حجم معاملات 469 دامیننس 0.00 سکه کل 100,000,000,000 سکه در گردش 0 قیمت به تومان 0.42 سقف تاریخی 0.028 قیمت شروع 0.0000087 پایین ترین قیمت 0.0000084 بالاترین قیمت 0.0000087