دیفای

نام آخرین قیمت تغییر درصد حجم معاملات ارزش معاملات
دای
دای 1 0.000046
0.00
106,762,914
106,766,076
رپد بیتکوین
رپد بیتکوین 27,657 289
1.05
143,952,093
3,981,340,653,664
چین‌لینک
چین‌لینک 7.66 0.21
2.76
301,296,651
2,308,600,260
آولانچ
آولانچ 9.99 0.63
6.78
186,686,320
1,865,402,015
یونی‌سواپ
یونی‌سواپ 4.31 0.065
-1.53
71,801,933
309,608,576
اینترنت کامپیوتر
اینترنت کامپیوتر 3.17 0.027
0.87
22,013,114
69,757,737
لیدو دائو
لیدو دائو 1.59 0.021
1.34
37,854,154
60,014,056
میکر
میکر 1,439 8.90
-0.62
78,464,961
112,890,920,787
آوه
آوه 65 0.31
0.47
57,388,897
3,755,637,897
د گراف
د گراف 0.086 0.0019
-2.22
30,248,642
2,616,343
استکس
استکس 0.49 0.0079
-1.62
19,409,626
9,579,292
ثورچین
ثورچین 1.94 0.033
-1.74
201,397,621
390,494,852
تزوس
تزوس 0.68 0.0061
0.91
18,167,776
12,318,756
اینجکتیو
اینجکتیو 7.60 0.084
1.11
25,922,572
197,119,829
تتا نتورک
تتا نتورک 0.62 0.015
-2.50
10,976,644
6,794,482
فانتوم
فانتوم 0.20 0.0011
0.56
35,450,008
7,103,896
سینتتیکس
سینتتیکس 2 0.0081
-0.40
23,339,498
47,453,477
کاوا
کاوا 0.61 0.0095
-1.57
10,230,424
6,260,051
کانفلوکس
کانفلوکس 0.13 0.0052
-4.12
21,246,907
2,792,817
کرو دائو توکن
کرو دائو توکن 0.48 0.0052
-1.09
18,461,771
8,889,730
فرکس شیر
فرکس شیر 5.66 0.13
2.38
26,170,206
148,020,011
راکت پول
راکت پول 21 0.28
-1.36
3,407,494
71,618,033
دی‌وای دی ایکس
دی‌وای دی ایکس 1.95 0.085
-4.58
29,711,643
57,928,550
کامپوند
کامپوند 44 0.70
-1.62
30,828,747
1,347,338,896
تراکلاسیک
تراکلاسیک 0.000059 0.0000012
-2.17
14,875,384
873
اواسیس نتورک
اواسیس نتورک 0.041 0.00013
-0.32
7,246,798
299,169
وان‌اینچ نتورک
وان‌اینچ نتورک 0.26 0.0054
-2.17
12,333,562
3,158,839
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن 0.17 0.0024
-1.41
41,962,784
7,307,611
پنکیک‌سواپ
پنکیک‌سواپ 1.19 0.0046
-0.39
15,298,344
18,146,736
جی نوسیس
جی نوسیس 98 1.38
-1.43
8,704,179
853,223,610
کانوکس فایننس
کانوکس فایننس 2.91 0.031
1.09
5,635,141
16,424,772
لوپرینگ
لوپرینگ 0.18 0.0024
-1.39
7,969,889
1,401,529
تتا فیوئل
تتا فیوئل 0.033 0.00054
-1.65
2,516,640
82,931
جاست
جاست 0.023 0.00020
0.85
35,330,784
819,766
آنکر
آنکر 0.019 0.00043
-2.34
10,622,656
202,187
اوشن پروتکل
اوشن پروتکل 0.30 0.0029
-0.97
9,815,489
2,984,850
یرن‌فایننس
یرن‌فایننس 5,249 28
0.54
18,421,676
96,703,819,882
بالانسر
بالانسر 3.27 0.029
0.91
4,542,406
14,872,368
سولار
سولار 0.27 0.0061
-2.29
8,567,468
2,353,130
پروتکل 0x
پروتکل 0x 0.18 0.0051
-2.87
7,833,605
1,426,138
بند پروتکل
بند پروتکل 1.12 0.00023
0.02
4,262,337
4,768,419
سوشی‌سواپ
سوشی‌سواپ 0.58 0.010
-1.82
16,072,514
9,244,189
نرووس نتورک
نرووس نتورک 0.0027 0.000014
0.54
1,782,445
4,811
کایبر نتورک کریستال وی 2
کایبر نتورک کریستال وی 2 0.64 0.023
-3.74
15,957,499
10,199,270
لیکویتی
لیکویتی 1.12 0.050
4.70
64,425,627
71,986,793
یو ام ای
یو ام ای 1.36 0.011
-0.78
4,918,780
6,676,016
دائو میکر
دائو میکر 0.67 0.042
-6.76
1,290,405
859,906
رزرو رایتس
رزرو رایتس 0.0018 0.000024
-1.33
3,860,577
6,926
ای‌پی‌آی۳
ای‌پی‌آی۳ 1 0.012
-1.18
6,144,224
6,424,042
جو
جو 0.26 0.0081
3.28
11,954,360
3,049,651
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5