استیبل کوین

نام آخرین قیمت تغییر درصد حجم معاملات ارزش معاملات
تتر
تتر 1 0.00016
0.02
23,706,979,208
23,710,829,908
یواس‌دی کوین
یواس‌دی کوین 1 0.00037
0.04
2,506,669,978
2,507,421,276
دای
دای 1 0.0011
0.11
99,065,447
99,126,773
ترو‌یو‌اس‌دی
ترو‌یو‌اس‌دی 1.00 0.00049
0.05
344,711,501
344,479,498
بایننس یواس‌دی
بایننس یواس‌دی 1 0.00038
0.04
534,193,085
534,386,014
یواس‌دی‌دی
یواس‌دی‌دی 1.00 0.0013
0.13
26,878,677
26,848,641
پکس دلار
پکس دلار 1.00 0.0036
0.37
1,268,440
1,263,249
جمینی دلار
جمینی دلار 1 0.00090
0.09
689,099
689,242
ترا کلاسیک یو اس دی
ترا کلاسیک یو اس دی 0.012 0.00023
-1.98
4,435,740
53,391
مجیک اینترنت مانی
مجیک اینترنت مانی 1.00 0.0037
0.37
234,482
234,251
سلو دلار
سلو دلار 1.00 0.00072
0.07
3,992,808
3,990,619
فی یواس‌دی
فی یواس‌دی 0.99 0.00075
0.08
41,292
40,687
اِس‌یو‌اس‌دی
اِس‌یو‌اس‌دی 0.99 0.0017
0.17
1,256,194
1,249,271
ایاس دی تی
ایاس دی تی 0.32 0.013
-4.08
1
0
 ایکس یو اس دی توکن
ایکس یو اس دی توکن 1.25 0
0.00
0
0
مور مانی یو اس دی
مور مانی یو اس دی 1 0.030
3.01
10
10
برازیلین دیجیتال توکن
برازیلین دیجیتال توکن 0.19 0.0011
-0.57
243,925
47,378
وان یو‌اس‌دی‌تی
وان یو‌اس‌دی‌تی 1 0.0016
-0.16
269
270
مکزیکن پسو تتر
مکزیکن پسو تتر 0.056 0.0010
-1.87
2,333
131
آیرون
آیرون 0.000099 0.00000026
-0.27
6
0
مولا سلو یورو
مولا سلو یورو 1 0.0086
0.82
1,827
1,928
1فرست گلد
1فرست گلد 58 0.41
0.71
0
0
وای یواس دی استیبلکوین
وای یواس دی استیبلکوین 1 0.014
1.40
15,520
15,527
ایکس‌آی‌دی‌آر
ایکس‌آی‌دی‌آر 0.000060 0.0000032
-5.66
5
0
وان کش
وان کش 0.057 0.00032
-0.56
39,483
2,262
مولا سلو یواس دی
مولا سلو یواس دی 1 0.0030
0.30
16,901
16,979
اینتر استیبل توکن
اینتر استیبل توکن 1.00 0.0010
0.10
4,590
4,586
کوین98 دلار
کوین98 دلار 0.99 0.0031
0.32
45,535
44,950
دیفورس یواس‌دی
دیفورس یواس‌دی 0.98 0.013
-1.40
3,277
3,207
اوورنایت
اوورنایت 1.00 0.0023
-0.23
9,259
9,238
بی‌لیرا
بی‌لیرا 0.036 0.00046
1.27
27,366
998
جی‌پی‌وای کوین
جی‌پی‌وای کوین 0.0067 0.0000074
-0.11
53,966
363
اسپرکس یواس دی
اسپرکس یواس دی 1 0.0031
0.31
160,523
160,546
یواس اِن
یواس اِن 0.99 0.0012
-0.12
300
298
جی پی وای کوین وی 1
جی پی وای کوین وی 1 0.0094 0.00013
1.36
597
6
استاتیک
استاتیک 0.58 0
0.00
0
0
ان یو اس دی (هات بیت)
ان یو اس دی (هات بیت) 0.0000000010 0
0.00
0
0
کافین فایننس
کافین فایننس 0.000029 0
0.00
0
0
سی‌یور
سی‌یور 1 0
0.00
0
0
کد کوین
کد کوین 0.28 0.00015
0.05
0
0
الکمیکس یواس‌دی
الکمیکس یواس‌دی 0.82 0
0.00
0
0
ام‌استیبل یواس‌دی
ام‌استیبل یواس‌دی 1.00 0
0.00
0
0
دایموند پلتفرم توکن
دایموند پلتفرم توکن 0.14 0
0.00
0
0
ایکس دلار استیبل کوین
ایکس دلار استیبل کوین 1 0.0054
0.51
20
21
رِیشیو استیبل کوین
رِیشیو استیبل کوین 0.99 0.00052
0.05
8
8
مد یواس‌دی
مد یواس‌دی 0.50 0.00051
-0.10
91
45
کارات گلد کوین
کارات گلد کوین 0.00028 0.0000017
0.62
0
0
یو اس دی بنکور
یو اس دی بنکور 0.15 0.00096
-0.64
22
3
بی آر سی پی توکن
بی آر سی پی توکن 0.0043 0.00000095
0.02
39
0
سورا سیستیک یو اس دی
سورا سیستیک یو اس دی 0.96 0.043
4.65
1,242
1,199
  1. 1
  2. 2