کاراکتبیت

کاراکتبیت

0.00043
0.000075 21.42%
رتبه 6,056 مارکت کپ 0 حجم معاملات 113 دامیننس 0.00 سکه کل 8,000,000,000 سکه در گردش 0 قیمت به تومان 21 سقف تاریخی 0.015 قیمت شروع 0.00043 پایین ترین قیمت 0.00035 بالاترین قیمت 0.00043