چیپ

چیپ

0.00000000000000033
0.0000000000000000000050 0.00%
رتبه 7,535 مارکت کپ 0 حجم معاملات 0 دامیننس 0.00 سکه کل 0 سکه در گردش 0 قیمت به تومان 0.000000000016 سقف تاریخی 0.0000000000010 قیمت شروع 0.00000000000000033 پایین ترین قیمت 0.00000000000000033 بالاترین قیمت 0.00000000000000033