چریپ فایننس

چریپ فایننس

0.0014
0.0000094 0.67%
رتبه 5,039 مارکت کپ 0 حجم معاملات 1,266 دامیننس 0.00 سکه کل 0 سکه در گردش 0 قیمت به تومان 70 سقف تاریخی 0.31 قیمت شروع 0.0015 پایین ترین قیمت 0.0014 بالاترین قیمت 0.0015