کرونیکوم

کرونیکوم

0.00037
0.00017 81.52%
رتبه 6,830 مارکت کپ 0 حجم معاملات 8 دامیننس 0.00 سکه کل 61,623,860 سکه در گردش 0 قیمت به تومان 18 سقف تاریخی 0.0071 قیمت شروع 0.0020 پایین ترین قیمت 0.00037 بالاترین قیمت 0.0020