کرونو تک

کرونو تک

15
0.025 0.17%
رتبه 719 مارکت کپ 10,617,880 حجم معاملات 240,491 دامیننس 0.00 سکه کل 710,113 سکه در گردش 710,112 قیمت به تومان 752,106 سقف تاریخی 551 قیمت شروع 15 پایین ترین قیمت 14 بالاترین قیمت 15