دنتاکوین

دنتاکوین

0.0000016
0.000000073 4.84%
رتبه 1,316 مارکت کپ 931,538 حجم معاملات 186 دامیننس 0.00 سکه کل 7,283,485,741,241 سکه در گردش 588,105,296,887 قیمت به تومان 0.079 سقف تاریخی 0.0083 قیمت شروع 0.0000014 پایین ترین قیمت 0.0000014 بالاترین قیمت 0.0000017