درپ کوین

درپ کوین

0.00000068
0.000000041 6.47%
رتبه 2,826 مارکت کپ 0 حجم معاملات 115,647 دامیننس 0.00 سکه کل 690,000,000,000 سکه در گردش 0 قیمت به تومان 0.034 سقف تاریخی 0.0000049 قیمت شروع 0.00000068 پایین ترین قیمت 0.00000068 بالاترین قیمت 0.00000073