دیوای

دیوای

0.0000000045
0.000000000032 0.73%
رتبه 8,916 مارکت کپ 0 حجم معاملات 0 دامیننس 0.00 سکه کل 8,008,135,420,690 سکه در گردش 0 قیمت به تومان 0.00022 سقف تاریخی 0.000000057 قیمت شروع 0.0000000045 پایین ترین قیمت 0.0000000045 بالاترین قیمت 0.0000000045