دکسلب

دکسلب

0.0013
0.00013 10.74%
رتبه 1,885 مارکت کپ 68,741 حجم معاملات 216 دامیننس 0.00 سکه کل 1,000,000,000 سکه در گردش 52,526,786 قیمت به تومان 65 سقف تاریخی 1.47 قیمت شروع 0.0015 پایین ترین قیمت 0.0013 بالاترین قیمت 0.0015