دیجی دینار

دیجی دینار

0.027
0.00000072 0.00%
رتبه 6,845 مارکت کپ 0 حجم معاملات 8 دامیننس 0.00 سکه کل 5,577,451 سکه در گردش 0 قیمت به تومان 1,346 سقف تاریخی 22 قیمت شروع 0.027 پایین ترین قیمت 0.027 بالاترین قیمت 0.027