دیجیتال بانک آف آفریقا

دیجیتال بانک آف آفریقا

0.0048
0.0031 185.03%
رتبه 7,134 مارکت کپ 0 حجم معاملات 2 دامیننس 0.00 سکه کل 98,999,340 سکه در گردش 0 قیمت به تومان 239 سقف تاریخی 34 قیمت شروع 0.0017 پایین ترین قیمت 0.0017 بالاترین قیمت 0.0048