دیون پروتکل

دیون پروتکل

0.0017
0.000050 3.01%
رتبه 617 مارکت کپ 16,362,727 حجم معاملات 545,193 دامیننس 0.00 سکه کل 9,889,892,573 سکه در گردش 9,510,863,533 قیمت به تومان 87 سقف تاریخی 0.0055 قیمت شروع 0.0018 پایین ترین قیمت 0.0017 بالاترین قیمت 0.0018