دیورجنس

دیورجنس

0.0077
0.0000069 0.09%
رتبه 2,614 مارکت کپ 0 حجم معاملات 190,054 دامیننس 0.00 سکه کل 1,000,000,000 سکه در گردش 0 قیمت به تومان 386 سقف تاریخی 0.46 قیمت شروع 0.0077 پایین ترین قیمت 0.0077 بالاترین قیمت 0.0077