پری د بی‌ان‌بی

پری د بی‌ان‌بی

0.00000000019
0.00000000000056 0.30%
رتبه 6,629 مارکت کپ 0 حجم معاملات 23 دامیننس 0.00 سکه کل 210,345,000,000,000 سکه در گردش 0 قیمت به تومان 0.0000093 سقف تاریخی 0.000000071 قیمت شروع 0.00000000019 پایین ترین قیمت 0.00000000018 بالاترین قیمت 0.00000000019