پرسئوس فینتک

پرسئوس فینتک

0.062
0 0.00%
رتبه 9,640 مارکت کپ 0 حجم معاملات 0 دامیننس 0.00 سکه کل 100,000,000 سکه در گردش 0 قیمت به تومان 3,123 سقف تاریخی 1.51 قیمت شروع 0.062 پایین ترین قیمت 0.062 بالاترین قیمت 0.062