پیجن کوین

پیجن کوین

0.0000028
0.0000012 81.73%
رتبه 6,813 مارکت کپ 0 حجم معاملات 4 دامیننس 0.00 سکه کل 7,514,364,865 سکه در گردش 0 قیمت به تومان 0.14 سقف تاریخی 0.0032 قیمت شروع 0.0000027 پایین ترین قیمت 0.0000025 بالاترین قیمت 0.000015