پیکاچو

پیکاچو

0.00000000067
0.0000000000016 0.24%
رتبه 6,816 مارکت کپ 0 حجم معاملات 2 دامیننس 0.00 سکه کل 420,690,000,000,000 سکه در گردش 0 قیمت به تومان 0.000033 سقف تاریخی 0.0000000065 قیمت شروع 0.00000000067 پایین ترین قیمت 0.00000000066 بالاترین قیمت 0.00000000067