پیکاستر

پیکاستر

0.00013
0.0000025 1.97%
رتبه 4,482 مارکت کپ 0 حجم معاملات 6,202 دامیننس 0.00 سکه کل 0 سکه در گردش 0 قیمت به تومان 6.51 سقف تاریخی 3.43 قیمت شروع 0.00013 پایین ترین قیمت 0.00013 بالاترین قیمت 0.00013