پیریت چین

پیریت چین

0.18
0.000016 0.01%
رتبه 432 مارکت کپ 35,609,892 حجم معاملات 33,155 دامیننس 0.00 سکه کل 196,213,798 سکه در گردش 196,213,798 قیمت به تومان 9,002 سقف تاریخی 17 قیمت شروع 0.18 پایین ترین قیمت 0.18 بالاترین قیمت 0.18