پلنت وی اس اندد

پلنت وی اس اندد

0.0017
0.000031 1.88%
رتبه 1,919 مارکت کپ 56,164 حجم معاملات 48,648 دامیننس 0.00 سکه کل 299,999,999 سکه در گردش 33,912,048 قیمت به تومان 83 سقف تاریخی 25 قیمت شروع 0.0016 پایین ترین قیمت 0.0016 بالاترین قیمت 0.0017