کی‌چین

کی‌چین

0.0045
0.0000011 0.02%
رتبه 5,258 مارکت کپ 0 حجم معاملات 873 دامیننس 0.00 سکه کل 2,718,281,828 سکه در گردش 0 قیمت به تومان 226 سقف تاریخی 0.035 قیمت شروع 0.0045 پایین ترین قیمت 0.0045 بالاترین قیمت 0.0045