کوارکچین

کوارکچین

0.0086
0.0011 13.13%
رتبه 341 مارکت کپ 53,647,443 حجم معاملات 4,645,360 دامیننس 0.01 سکه کل 10,000,000,000 سکه در گردش 6,399,906,497 قیمت به تومان 424 سقف تاریخی 4.88 قیمت شروع 0.0080 پایین ترین قیمت 0.0075 بالاترین قیمت 0.0084