تاینی ارا شارد

تاینی ارا شارد

0.018
0.00021 1.18%
رتبه 5,121 مارکت کپ 0 حجم معاملات 1,782 دامیننس 0.00 سکه کل 3,150,000 سکه در گردش 0 قیمت به تومان 933 سقف تاریخی 0.54 قیمت شروع 0.018 پایین ترین قیمت 0.018 بالاترین قیمت 0.020