ارز دیجیتال

نام آخرین قیمت تغییر درصد حجم معاملات ارزش معاملات
چیمز اینو (الد)
چیمز اینو (الد) 0.00000000000000068 0.00000000000000034
-100.00
3
0
توشی
توشی 0.000000000021 0.000000000010
-100.00
5,767
0
بن فینال لویال سایوپ دائو
بن فینال لویال سایوپ دائو 0.00000000000000080 0.00000000000000040
-100.00
79
0
بیم اسپلیتر
بیم اسپلیتر 0.000000000068 0.000000000034
-99.90
209
0
اینپالس ایکس
اینپالس ایکس 0.00000000047 0.00000000023
-98.94
87,706
0
کاکولوس
کاکولوس 0.00025 0.00012
-98.85
19
0
توکن فراگیز
توکن فراگیز 0.00000000000049 0.00000000000024
-98.74
81,598
0
منا
منا 0.00028 0.00014
-98.37
0
0
پوکرفای فایننس
پوکرفای فایننس 0.0000053 0.0000026
-97.82
5,684
0
پپه گاد
پپه گاد 0.0000047 0.0000023
-96.33
44,187
0
شیباریوم توکن
شیباریوم توکن 0.00100 0.00049
-96.03
120,242
120
وی‌ان‌دی‌سی
وی‌ان‌دی‌سی 0.0000053 0.0000026
-94.73
0
0
فلوکسی پی
فلوکسی پی 0.0089 0.0043
-93.14
42,698
381
آندد فایننس
آندد فایننس 0.0046 0.0022
-92.04
12,397
56
بیگ اتریوم
بیگ اتریوم 0.00000021 0.00000010
-91.82
0
0
انگری بولز کلاب
انگری بولز کلاب 0.0042 0.0020
-91.56
873
4
ویفر
ویفر 0.000000000036 0.000000000017
-91.34
2
0
کاینِت
کاینِت 0.00019 0.000090
-90.93
51,292
10
فلیکس
فلیکس 0.000000030 0.000000014
-90.81
11,735
0
مک مستر
مک مستر 0.00042 0.00020
-90.16
77
0
آریونوم
آریونوم 0.000016 0.0000077
-88.69
1
0
مینستریم فور آندرگروند
مینستریم فور آندرگروند 0.00000000000000075 0.00000000000000035
-88.31
133
0
فراگ
فراگ 0.000000000000025 0.000000000000012
-87.35
1
0
پپه توئینز
پپه توئینز 0.0000000046 0.0000000021
-86.63
1
0
گیمینگ استارز
گیمینگ استارز 0.023 0.010
-85.32
1,567
35
ان اف تی اسستارز
ان اف تی اسستارز 0.016 0.0069
-79.31
0
0
لیماستون نتورک
لیماستون نتورک 0.000026 0.000011
-75.24
98
0
آئری
آئری 0.000020 0.0000087
-74.90
11,128
0
آی‌اتریوم
آی‌اتریوم 0.015 0.0063
-74.84
5
0
Spotted Turtle
Spotted Turtle 0.0000082 0.0000035
-73.51
0
0
Sleep Future
Sleep Future 0.000045 0.000019
-69.80
0
0
آلتیمیت تیپ بات
آلتیمیت تیپ بات 0.0056 0.0023
-69.73
105
1
استارتر
استارتر 0.013 0.0051
-68.32
8
0
کوپیم
کوپیم 0.00021 0.000083
-67.13
151
0
جیگاستک
جیگاستک 0.000039 0.000016
-66.29
0
0
بیلد
بیلد 0.000052 0.000020
-63.29
504
0
دورا فکتوری
دورا فکتوری 2.17 0.84
-63.06
30
65
سی دی بیو
سی دی بیو 0.42 0.16
-61.48
80
33
همسترز
همسترز 0.013 0.0047
-60.04
29,263
367
ایکس لیست
ایکس لیست 0.00016 0.000060
-60.00
56
0
وال استریت
وال استریت 0.00000015 0.000000056
-59.39
12
0
فایربرد فایننس
فایربرد فایننس 0.000013 0.0000050
-58.83
194
0
سول‌دوج
سول‌دوج 0.0000055 0.0000020
-58.07
548
0
کمیونیتی توکن
کمیونیتی توکن 0.00000000041 0.00000000015
-58.07
2
0
JOEBIDEN2024
JOEBIDEN2024 0.00000000000000000026 0.000000000000000000096
-57.33
13,934
0
مز دورنی
مز دورنی 0.00000000000018 0.000000000000067
-56.72
381
0
نان تریدینگ
نان تریدینگ 0.057 0.020
-56.43
75
4
متا ای آر سی
متا ای آر سی 0.00069 0.00025
-56.14
7,494
5
چارت 4 یو
چارت 4 یو 0.000000027 0.0000000095
-55.15
34
0
مینی پپه
مینی پپه 0.00000012 0.000000041
-54.74
1,404
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5