وی.سیستمز

وی.سیستمز

0.0011
0.000030 2.87%
رتبه 1,109 مارکت کپ 3,188,937 حجم معاملات 735,377 دامیننس 0.00 سکه کل 4,924,147,258 سکه در گردش 2,985,538,829 قیمت به تومان 54 سقف تاریخی 0.30 قیمت شروع 0.0011 پایین ترین قیمت 0.0011 بالاترین قیمت 0.0011