وبملت

وبملت

بانك ملت
4,508
4.0 0.09%
قیمت پایانی 4,514 حجم معاملات 118.3M تعداد معاملات 3,540 ارزش معاملات 534.1B ارزش بازار 1,593,442B قیمت دیروز 4,512 pe 3 گروه pe 7 eps 1,456 سهام شناور 33% تعداد سهم 353B حجم مبنا 26.6M قیمت باز 4,540 پایین ترین قیمت 4,504 بالا ترین قیمت 4,560