شستا

شستا

سرمايه گذاري تامين اجتماعي
1,300
8 0.62%
قیمت پایانی 1,297 حجم معاملات 175.5M تعداد معاملات 4,292 ارزش معاملات 227.8B ارزش بازار 2,121,909.5B قیمت دیروز 1,292 pe 7 گروه pe 10 eps 180 سهام شناور 13% تعداد سهم 1,636B حجم مبنا 92.5M قیمت باز 1,291 پایین ترین قیمت 1,290 بالا ترین قیمت 1,319