بترانس

بترانس

ايران‌ ترانسفو
2,850
1.0 0.04%
قیمت پایانی 2,864 حجم معاملات 19.1M تعداد معاملات 883 ارزش معاملات 54.8B ارزش بازار 104,257.5B قیمت دیروز 2,851 pe 9 گروه pe 17 eps 334 سهام شناور 29% تعداد سهم 36.4B حجم مبنا 14.6M قیمت باز 2,821 پایین ترین قیمت 2,821 بالا ترین قیمت 2,939