دي

دي

بانك دي
1,142
5 0.44%
قیمت پایانی 1,149 حجم معاملات 210.8M تعداد معاملات 5,566 ارزش معاملات 242.3B ارزش بازار 155,115B قیمت دیروز 1,137 pe -3 گروه pe -3 eps -367 سهام شناور 0% تعداد سهم 135B حجم مبنا 1 قیمت باز 1,144 پایین ترین قیمت 1,139 بالا ترین قیمت 1,166