تصویر
علی الوندی

15 روز پیش

DPS چیست؟

DPS چیست؟

DPS یا Dividend Per Share به معنی سود نقدی سهام است.

شرکت هایی که در بازار بورس فعالیت می کنند در پایان سال مالی از مقدار سودی که کسب کرده اند مبلغی را به سرمایه گذاران خود پرداخت می کنند.

DPS مقداری از EPS (درآمد شرکت) است که به سهامداران تعلق می گیرد.

بعضی از شرکت ها که در سال سودی کسب نکردند و زیان ده بوده اند دلیلی ندارد بخواهند مبلغی را به سرمایه گذاران پرداخت کنند زیرا DPS که به سرمایه گذاران پرداخت می شود از سود کسب شده پرداخت می شود.

این مقدار سود بسته به تعداد سهام به سرمایه گذاران شرکت پرداخت می شود و تفاوتی ندارد که شخصی سهام را چند روز مانده به مجمع عمومی سالیانه خریداری کند و چند روز بعد از پرداخت سود سهام خود را بفروشد، این سود بسته به تعداد سهام به تمام سهامداران پرداخت می شود.

زمانی که در مجمع عمومی سالیانه تصویب می شود که سود به سهامداران پرداخت شود، شرکت از زمان تصویب پرداخت سود ها حداکثر 8 ماه زمان دارد سود را به سهامداران پرداخت کند.

نکات کلیدی

  • DPS به معنی سود نقدی سهام است.
  • DPS بخشی از EPS (درآمد شرکت) است.
  • تمام شرکت هایی که در بورس فعالیت دارند در صورت سودآوری و زیان ده نبودن در پایان سال مالی اقدام به پرداخت سود نقدی به سهامداران می کنند.
  • مقدار سود نقدی پرداختی با توجه به تعداد سهام سهامداران پرداخت می شود.

DPS چیست؟ 1

هوش مصنوعی ارز دیجیتال و بورس

محاسبه DPS

شرکت هایی وجود دارند که درصد کمی از سود خود را به سهامداران پرداخت می کنند و دلیل این است که با پرداخت درصد کمتر، نقدینگی خود را افزایش داده که سرمایه کافی برای راه اندازی طرح یا مجموعه های جدید و توسعه شرکت استفاده کنند، در مقابل شرکت هایی نیز وجود دارند که درصد بیشتری از سود خود را به سهامداران پرداخت می کنند.

در کل میزان سودی که شرکت ها به سهامداران خود پرداخت می کنند در مجمع عمومی تعیین و تصویب می شود.

DPS چگونه پرداخت می شود

سود نقدی سهام معمولا به دو حالت به سهامداران پرداخت می شود، اول اینکه شرکت اطلاعات حساب سهامداران را دریافت می کند و سود نقدی را برایشان واریز می کند و راه دوم این است که شرکت سود نقدی سهام را به یک بانک مشخص واریز می کند و سهامدارانی که درآن بانک حساب دارند که می توانند با مراجعه به بانک سود نقدی سهام را دریافت کنند و سهامدارانی که در آن بانک حساب ندارند ابتدا اقدام به افتتاح حساب در آن بانک کرده و بعد با طی کردن مراحل مربوطه سود نقدی سهام خود را دریافت می کنند.

DPS چیست؟ 2

نتیجه گیری

DPS که به عنوان سود نقدی سهام شناخته می شود بخشی از EPS به معنی درآمد سهم یا درآمد شرکت است.

DPS بنا به تشخیص مالکان و مدیران یک شرکت درصورتی که زیان ده نباشند تصویب شده و میزان آن با توجه به توسعه ها و نیاز به نقدینگی شرکت تعیین می گردد که حداقل باید 10 درصد از درآمد سهم یا EPS باشد.

تفاوتی بین سهامدارانی که از قبل سهام شرکت را خریدند با شخصی که یک روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه سهام را می خرد وجود ندارد، سود نقدی سهام به تمام سهامداران بر اساس میزان سهام پرداخت می شود.

ارسال نظر