تصویر
علی الوندی

6 روز پیش

رویداد قو سیاه چه زمانی اتفاق می افتد؟

رویداد قو سیاه چه زمانی اتفاق می افتد؟

قو سیاه یک اصطلاح است برای زمانی که یک رویداد غیر قابل پیش بینی و فراتر از انتظار می باشد که تصور می شود و پیامد های بزرگی را به وجود آورد.

رویداد قو سیاه بسیار نادر است و تاثیرات مهمی را در پی دارد و می تواند باعث تغییرات بسیار مهمی شود.

نکات کلیدی

  • قو سیاه یک رویداد بسیار نادر با پیامد های بزرگ است.
  • رویداد قو سیاه از قبل قابل پیش بینی نیست، البته بعد از این رویداد بسیاری ادعا می کنند که پیش بینی می کردند که چنین رویدادی رخ می دهد.
  • رویداد های قو سیاه می توانند با تاثیر منفی بر بازار های مالی و سرمایه گذاری ها آسیب مخربی به اقتصاد وارد کند، اما امکان جلوگیری از رویداد های قو سیاه امکان پذیر نیست.
  • تکیه کردن تنها به ابزار های استاندارد برای پیش بینی می تواند هم مفید واقع شود هم باعث شکست شود، استفاده از این ابزار ها و وابستگی به آن ها می تواند آسیب پذیری در برابر قو سیاه را با انتشار ریسک و ارائه امنیت کاذب افزایش دهد.
هوش مصنوعی ارز دیجیتال و بورس

درک قو سیاه

اصطلاح قو سیاه توسط نسیم نیکلاس طالب یکی از اساتید بازار مالی، نوسینده و از معامله گران سابق وال استریت، رایج شد.

نیکلاس طالب در مورد قو سیاه در سال 2007 قبل از بحران مالی 2008 کتابی را نوشت، طالب در این کتاب استدلال کرد، از آنجایی که پیش بینی رویداد های قو سیاه به دلیل نادر بودن غیر ممکن است و پیامد های فاجعه باری را به همراه دارد، مهم است که مردم همیشه منتظر یک قو سیاه باشند و سعی کنند در برنامه ریزی ها مراقب قو سیاه باشند.

برخی بر این باورند که یکی از راه های محافظت در برابر قو سیاه تنوع است.

نیکلاس طالب بعد از بحران مالی 2008 از ایده رویداد های قو سیاه استفاده کرد تا استدلال کند که اگر یک سیستم آسیب پذیر آسیب جزئی ببیند در واقع آن سیستم را در برابر رویداد قو سیاه نابود کننده می کند، طالب همچنین استدلال کرد که برعکس این موضوع نیز وجود دارد که اگر از یک سیستم در برابر خطرات محافظت شود در برابر خطراتی دیگر مصون است و در مواجه با قو سیاه می تواند عملکرد بهتری داشته باشد.

نیکلاس طالب رویداد قو سیاه را این چنین توصیف می کند:

  • آنقدر نادر است که حتی احتمال وقوع این رویداد برای خیلی ها ناشناخته است.
  • وقتی این رویداد رخ می دهد تاثیر فاجعه باری خواهد داشت.
  • قبل از اینکه این حادثه رخ بدهد جوری توصیف می شود که همه فکر می کنند قابل پیش بینی است.

رویداد قو سیاه چه زمانی اتفاق می افتد؟ 1

ملاحظات خاص قو سیاه

برای رویداد های خاص، نیکلاس طالب استدلال می کند ابزار های استاندارد برای پیش بینی و احتمال به کار نمی روند، زیرا با توجه به رویداد های بزرگ گذشته نشان داده شده که این ابزار ها مفید نبودند و گاهی ممکن است ما را در برابر این رویداد ها آسیب پذیر تر کنند.

آخرین موضوع مهم در مورد رویداد قو سیاه این است که به عنوان یک رویداد مهم تاریخی، افراد مختلف علاقمند این موضوع هستند که در مورد آن توضیحی ارائه کنند و در مورد چگونگی پیش بینی آن حدس بزنند، اما چنین واکنش هایی به رویداد های قو سیاه در آینده کمکی نمی کند، زیرا این رویداد ها می توانند مربوط به خیلی از اتفاقات مختلف از بحران اعتباری گرفته تا جنگ و... باشند.

نمونه هایی از رویدادهای قو سیاه گذشته

سقوط بازار مسکن در ایالات متحده آمریکا در طول بحران مالی سال 2008 یکی از جدیدترین رویداد های قو سیاه محسوب می شد.

این رویداد فاجعه بار و جهانی بود و تنها تعداد کمی از افراد قادر به پیش بینی وقوع این قو سیاه بودند.

در سال 2008، زیمباوه با بالاترین میزان تورم یعنی 79.6 میلیارد درصد به عنوان بدترین ابر تورم در قرن بیست و یکم شناخته شد.

پیش بینی سطح تورم در این مقدار موضوعی غیر قابل پیش بینی است و می تواند یک کشور را از لحاظ مالی نابود کند.

رویدادی دیگر در سال 2001 که مشابه رویداد 2008 است و جزو قو های سیاه شناخته می شود رویدادی به نام dotcom bubble است.

قبل از اینکه اقتصاد به طور فاجعه باری سقوط کند، آمریکا از رشد اقتصادی با سرعت بالا و افزایش ثروت رو به رو بود و از آنجایی که اینترنت از نظر استفاده معاملاتی در ابتدای راه بود، صندوق های سرمایه گذاری مختلف در شرکت های حوزه فناوری همراه با ارزش گذاری های متورم و بدون کشش بازار، سرمایه گذاری می کردند.

زمانی که شرکت های فناوری و اینترنتی سقوط کردند، سرمایه گذاری ها به شدت ضربه خوردند و ریسک نزولی به سرمایه گذاران منتقل شد، این شرکت ها، جدید و در ابتدای راه بودند لذا اصلا پیش بینی نمی شد که چنین اتفاقی را تجربه کنند و این رویداد هم جزو رویداد های قو سیاه بود.

رویداد قو سیاه در بورس

یک رویداد قو سیاه در بازار بورس اغلب با سقوط بازار همراه است که بیش از شش انحراف استاندارد را شامل می شود، این اتفاق از دیدگاه احتمالی نادر محسوب می شود.

استدلال می شود که قیمت های سهام پرچرب هستند و آمار ها نشان می دهند که تکرار این رویداد ها در این بازار وجود دارد.

چرا به این رویداد ها قو سیاه می گویند؟

قو سیاه نوعی از قو ها است و بسیار کمیاب است و اکثر قو ها سفید هستنند.

زمانی بود که تصور می شد که قو سیاه وجود ندارد و همه تصور می کردند که قو ها همه سفید هستند، تا اینکه سرانجام یک قو سیاه دیده شد.

نتیجه این است، زمانی که ما تصور می کنیم که وضعیت کاملا مناسب است یا تمام قو سفید هستند امکان دارد ناگهان یک قو سیاه نمایان شود و جریان تغییر می کند.

ارسال نظر