تصویر
علی الوندی

62 روز پیش

تعریف صف خرید در بازار بورس

تعریف صف خرید در بازار بورس

زمانی که وارد صفحه کارگزاری خود می شوید و وقتی هر سهم را جستجو می کنید بخشی وجود دارد که به آن تابلو می گویند، تابلو دارای دو بخش اطلاعات مربوط به تقاضا (خرید) و اطلاعات مربوط به عرضه (فروش) است.

زمانی وجود دارد که به دلایل مختلف مانند انتشار خبری خوب برای یک شرکت میزان تقاضا و خرید افزایش پیدا می کند و از طرف دیگر کسانی که سهام شرکت را دارند به دلیل با ارزش شدن سهام معمولا قصد فروش ندارند یا اگر دارند در سقف مجاز قیمتی، یعنی بالا ترین قیمت مجاز اقدام به فروش می کنند، در چنین شرایطی وقتی همه برای خرید اقدام می کنند و فروشنده ای نیست یا بسیار کم است صف خرید ایجاد می شود و سهامداران در این صف منتظر می مانند تا اگر کسی با قیمت آن ها قصد فروش داشت سفارش خریدشان انجام شود.

لذا زمانی که سهام در بالاترین آستانه مجاز روز معامله می شود، صف خرید تشکیل می شود.

جالب است بدانید که اگر دو یا چند شخص با هم در یک قیمت در خواست خرید سهام را داشته باشند، سازمان بورس اول به سفارش خریداری توجه می کند که زود تر اقدام به ثبت درخواست خرید کرده یا بهتر است بگویم اول به سفارش کسی توجه می شود که زود تر وارد صف خرید شده است.

در کل زمانی که میزان تقاضا افزایش می یابد و فروشنده ای وجود ندارد یا بسیار کم است می گویند سهام صف خرید شده.

نکته کلیدی

  • زمانی که سهام در بالاترین آستانه مجاز معامله می شود صف خرید شکل می گیرد.
  • اولویت انجام سفارش در صف خرید با کسی است که زود تر درخواست خود را ثبت کند.
  • زمانی که میزان تقاضا زیاد می شود و عرضه وجود ندارد یا بسیار کم است، سهم وارد صف خرید می شود.
هوش مصنوعی ارز دیجیتال و بورس

نتیجه گیری

برای اینکه در صف خرید قرار نگیرید بهتر است با تحلیل مناسب و پیش بینی قبل از اینکه یک سهم وارد صف خرید شود، اقدام به خرید سهم کنید و در زمان مناسب کسب سود کنید، اما انجام تحلیل مناسب نیاز به تجربه و کسب اطلاعات کافی دارد و نمی توانه یک شب تحلیلگر شد.

ارسال نظر