تصویر
علی الوندی

14 روز پیش

به چه سهامی، سهام شناور می گویند؟

به چه سهامی، سهام شناور می گویند؟

سهام شناور، شامل بخشی از سهام یک شرکت است که در گردش و قابل معامله می باشد و به دلیل اینکه دائما در بازار در حال مبادله شدن است به آن سهام شناور می گویند.

می توان اینگونه بیان کرد میزان سهامی که متعلق به یک شرکت است و در بازار معامله می شود را سهام شناور می گویند.

شرکت ها در عرضه های اولیه مقداری از سهام خود را برای معاملات و خرید و فروش عرضه می کنند که این سهام بین سهامداران در حال گردش است، این دسته را سهام شناور می گویند اما مقداری از سهام شرکت در دست مالکان و افراد مهم شرکت است که این سهام برای معامله و گردش در بازار به کار نمی رود و جزو سهام شناور محسوب نمی شود.

امکان دارد یک سهامدار حجم زیادی از سهام یک شرکت را خریداری کند و تا مدت ها اقدام به فروش نکند، در این صورت گردش سهام را کاهش می دهد و از میزان سهام شناور کاسته میشود و در نقطه مقابل امکان دارد یکی از افراد مهم یا مالکان شرکت تصمیم بگیرند که بخشی از سهام اصلی که در گردش نیست را وارد معاملات کنند و گردش سهام را بالا ببرند و میزان سهام شناور را افزایش دهند.

به چه سهامی، سهام شناور می گویند؟ 1

نکات کلیدی

  • سهام شناور مقدار درصدی از تعداد سهام یک شرکت است که بین سهامداران در حال گردش می باشد.
  • سهامی که در اختیار مالکان و افراد مهم شرکت ها است و آن را نگهداری می کنند و در گردش نیست جزو سهام شناور محسوب نمی شود.
  • اگر سهامداری حجم زیادی از سهام شناور را خریداری کند و تا مدت ها آن را نفروشد میزان سهام شناور را کاهش داده است.
  • اگر مالکان یا افراد مهم یک شرکت سهام خود را به گردش در آورند و وارد معاملات کنند میزان سهام شناور را افزایش داده اند.
هوش مصنوعی ارز دیجیتال و بورس

درک سهام شناور

شرکت ها در عرضه اولیه خود درصدی از کل سهامشان را عرضه می کنند و این مقدار از سهام بین سهامداران پخش می شود و در گردش معاملات قرار می گیرد که به این درصد از سهام منتشر شده در عرضه اولیه سهام شناور می گویند مابقی سهام که در عرضه اولیه منتشر نمی شود در دست صاحبان و مالکان شرکت قرار دارد که در گردش و معاملات قرار نمی گیرد.

به چه سهامی، سهام شناور می گویند؟ 2

محاسبه سهام شناور

محاسبه میزان سهام شناور به نوع سهامداران ارتباط زیادی دارد، باید تعداد سهامداران راهبردی در شرکت ها مشخص شود، سهامداران راهبردی کسانی هستند که سهام شرکت را برای کوتاه مدت نگه داری نمی کنند و بیشتر قصد آن ها خرید سهام با هدف مدیریت شرکت ها است نه معاملات و خرید و فروش.

در بعضی از بازار های بورس در دنیا اگر شرکتی میزان سهام شناورش زیر 25 درصد باشد، شرکت را از بورس حذف می کنند، زیرا بورس هایی که این قانون را دارند معتقدند اگر شرکتی مایل نباشد یک چهارم سهام شرکتش را برای معاملات در نظر بگیرد دلیلی برای حضور در بازار بورس ندارد.

ارسال نظر