تصویر
علی الوندی

3 روز پیش

آشنایی با ارزش بازار در بازار های مالی

آشنایی با ارزش بازار در بازار های مالی

ارزش بازار معیاری برای اندازه گیری و بررسی یک شرکت یا یک دارایی است.

استفاده از ارزش بازار معمولا برای شرکت های بورسی است، البته در دارایی های دیگر هم به کار می رود.

افراد با استفاده از ارزش بازار می توانند راحت تر دارایی هایی که قصد سرمایه گذاری در آن ها را دارند، بررسی کنند، ارزش بازار اطلاعات زیادی را برای ورود شما به یک سرمایه گذاری ارائه می دهد و سرمایه گذاران می توانند نسبت به آینده یک دارایی پیش بینی و تحلیل های لازم را انجام دهند.

نکات کلیدی

  • ارزش بازار معیاری برای تشخیص بزرگی یا کوچکی یک شرکت یا یک دارایی است.
  • ارزش بازار معمولا برای شرکت های بورسی و سهام به کار می رود اما در دارایی های دیگر نیز وجود دارد.
  • ارزش بازار یک سهم یا یک دارایی با رکود بازار کاهش می یابد و با صعود بازار افزایش می یابد.

آشنایی با ارزش بازار در بازار های مالی 1

هوش مصنوعی ارز دیجیتال و بورس

درک ارزش بازار

همانطور که گفته شد ارزش بازار معیاری برای اندازه گیری و بررسی یک شرکت یا یک دارایی است.

این معیار می تواند اطلاعات زیادی را در اختیار سهامدارن بگذارد، ارزش بازار نشان دهنده این موضوع است که یک سهام دارای حباب مثبت است یا منفی.

اگر ارزش بازار از ارزش اسمی یک شرکت بالاتر باشد به اصطلاح می گویند که سهام شرکت وارد حباب مثبت شده است و اگر ارزش بازار از ارزش اسمی یک شرکت پایین تر باشد به اصطلاح می گویند که سهام وارد حباب منفی شده است.

ارزش بازار معیاری قابل تغییر است و امکان این موضوع وجود دارد که ارزش بازار کاهش پیدا کرده یا افزایش پیدا کند، ارزش بازار می تواند در زمانی که بازار دچار رکود می شود و وضعیت نامطلوبی دارد کاهش پیدا کند و در زمانی که بازار روند صعودی را تجربه می کند و شرایط مطلوب است ارزش بازار نیز افزایش می یابد.

ارزش بازار با ارزش ذاتی یک شرکت تفاوت دارد، بعضی ها تصور می کنند که ارزش بازار همان ارزش ذاتی یا اسمی یک شرکت است اما اینگونه نیست، فقط با تحلیل بنیادی و بررسی های دقیق و زمان بر می توان ارزش ذاتی یا اسمی یک بازار را بدست آورد.

محاسبه ارزش بازار

اندازه گیری ارزش بازار کار دشواری است زیرا ارزش بازار یک شرکت یا یک دارایی وابسته به موارد زیادی مانند ارزش شرکت، مالیات، فعالیت شرکت، صنعت، سود آوری، بدهی و ... می باشد.

در بازار بورس معمولا به این شکل است که ارزش کل سهام یک شرکت را به عنوان ارزش بازار آن شرکت در نظر می گیرند.

می توانید تعداد سهام یک شرکت را ضرب در قیمت پایانی سهم کنید، عدد به دست آمده را می توانید به عنوان ارزش بازار شرکت در نظر بگیرید.

بازار بورس و سهام با بازار ارز های دیجیتال بسیار متفاوت هستند، ارزش بازار ارز های دیجیتال به این شکل محاسبه می شود که تعداد ارز ها در گردش را ضرب در قیمت ارز می کنیم و حاصل این نتیجه به عنوان ارزش بازار ارز های دیجیتال در نظر گرفته می شود.

آشنایی با ارزش بازار در بازار های مالی 2

نتیجه گیری

ارزش بازار می تواند اطلاعات مهمی را در اختیار ما بگذارد، اگر قصد سرمایه گذاری در سهام یک شرکت یا یک دارایی را دارید بررسی ارزش بازار آن سهم یا دارایی می تواند برای شما مفید باشد.

با بررسی ارزش بازار می توانید متوجه شوید که یک سهم یا دارایی در حباب مثبت قرار دارد یا در حباب منفی.

ارزش بازار به ما می گوید که آیا زمان مناسبی برای سرمایه گذاری هست یا باید در فرصت دیگر سرمایه گذاری را انجام دهیم.

لذا بهتر است قبل از سرمایه گذاری در بازار های سهامی و ارز های دیجیتال یا هر دارایی دیگر ارزش بازار را بررسی کنید.

ارسال نظر