تصویر
علی الوندی

17 روز پیش

سرانه خرید و فروش حقیقی و حقوقی چیست؟

سرانه خرید و فروش حقیقی و حقوقی چیست؟

در بازار بورس خریدار ها و فروشندگان به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند.

اشخاص حقیقی افراد عادی جامعه هستند که در این بازار به قصد کسب سود اقدام به معامله یا سرمایه گذاری می کنند، اشخاص حقوقی شرکت های رسمی، سازمان ها و یا صندوق ها هستند که در این بازار به قصد کسب سود، مدیریت شرکت ها، ورود به هیئت مدیره شرکت ها و... اقدام به معامله یا سرمایه گذاری می کنند.

سرانه خرید یا فروش را برای یک سهم یا کل بازار می توان با حجم معاملات و تعداد معامله گران محاسبه کرد، به این شکل که کل حجم معاملات را تقسیم بر تعداد معامله گران می کنیم، نتیجه نشان می دهد به طور میانگین هر فرد چقدر معامله کرده است و همین نتیجه سرانه خرید یا فروش است.

نکات کلیدی

  • در بازار بورس معامله گران به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند.
  • اشخاص حقیقی افراد عادی جامعه هستند.
  • اشخاص حقوقی شامل شرکت ها، صندوق ها و سازمان های رسمی می شوند.
  • سرانه خرید و فروش را می توان برای کل بازار یا یک سهم خاص به دست آورد.
  • با استفاده از حجم معاملات و تعداد معامله گران می توان سرانه خرید یا فروش را محاسبه کرد.

سرانه خرید و فروش حقیقی و حقوقی چیست؟ 1

هوش مصنوعی ارز دیجیتال و بورس

محاسبه سرانه خرید و فروش

برای به دست آوردن سرانه خرید یا فروش باید حجم معاملات را تقسیم بر تعداد معامله گران کنیم تا سرانه را بدست آوریم، به مثال های زیر توجه کنید.

محاسبه سرانه اشخاص خرید حقیقی

تصور کنید در یک روز معاملاتی حجم خرید اشخاص حقیقی یک سهم 500 ورق سهم بوده است و تعداد خریداران حقیقی 50 نفر بوده اند، در چنین شرایطی باید حجم خرید حقیقی (500) را تقسیم بر تعداد خریدار حقیقی (50) کنیم و نتیجه حاصل شده سرانه خرید حقیقی است.

سرانه خرید حقیقی = تعداد خریداران حقیقی ÷ حجم خرید اشخاص حقیقی

10 = 50 ÷ 500

محاسبه سرانه فروش اشخاص حقوقی

تصور کنید در یک روز معاملاتی حجم فروش اشخاص حقوقی یک سهم 1000 ورق سهم بوده است و تعداد فروشندگان حقیقی 20 نفر بوده اند، در چنینی شرایطی باید حجم فروش اشخاص حقیقی (1000) را تقسیم تعداد فروشندگان اشخاص حقوقی (20) کنیم و نتیجه سرانه فروش حقیقی را بدست آوریم.

سرانه فروش حقیقی = تعداد فروشندگان حقیقی ÷ حجم فروش اشخاص حقیقی

50 = 20 ÷ 1000

برای بدست آوردن سرانه خرید و فروش به صورت ریالی کافی است عدد به دست آمده در فرمول بالا را ضرب در قیمت پایانی سهم کنیم تا ارزش ریالی را به دست آوریم.

برای بدست آوردن سرانه خرید و فروش اشخاص حقوقی کافی است از حجم معاملات و تعداد خریداران و فروشندگان حقوقی در فرمول بالا استفاده کنید.

نتیجه گیری

با بررسی سرانه خرید یا فروش می توانید از مقدار میانگین خرید شخص چه حقیقی و چه حقوقی در یک سهم اطلاع یابید.

سرانه خرید و فروش می تواند اطلاعات مهمی را ارائه دهد و شما را نسبت به میزان خرید و فروش هر سهم و نقد شوندگی سهم آگاه کند، لذا یکی از مواردی است که مهم است محاسبه و اطلاعات لازم را در مورد آن بدانید.

ارسال نظر