تصویر
علی الوندی

3 روز پیش

بررسی حجم مبنا در بورس

بررسی حجم مبنا در بورس

حجم مبنا مقدار عددی است که در تمام نماد های بورسی وجود دارد، حجم مبنا هر نماد توسط سازمان بورس تعیین می شود و شرکت ها یا کارگزاری ها نمی توانند آن را تغییر دهند.

در واقع حجم مبنا هر نماد میزان سهامی است که در یک روز باید خرید و فروش شود تا قیمت پایانی تعیین شود.

می توان گفت بین حجم مبنا و قیمت پایانی ارتباط مستقیم وجود دارد به این صورت که اگر در هر بازه قیمتی به اندازه حجم مبنا خرید و فروش انجام شود قیمت پایانی به قیمتی که در آن حجم مبنا پر شده است تغییر می کند.

نکات کلیدی

  • حجم مبنا مقدار عددی است که در تمام نماد های بورسی وجود دارد.
  • حجم مبنا هر نماد توسط سازمان بورس تعیین می شود.
  • حجم مبنا با قیمت پایانی یک نماد ارتباط مستقیم دارند.
  • حجم مبنا برای کنترل نوسانات شدید در نماد ها ایجاد شده است.

بررسی حجم مبنا در بورس 1

هوش مصنوعی ارز دیجیتال و بورس

درک حجم مبنا

کاربرد حجم مبنا در نماد های بورسی برای کنترل نوسانات شدید است و حجم مبنا فقط در بازار بورس ایران وجود دارد و در کشور های دیگر چنین موضوعی وجود ندارد.

استثنائاتی در حجم مبنا وجود دارد مثل اینکه در روز بازگشایی یک سهم بعد از برگزاری مجمع افزایش سرمایه، حجم مبنا برای معاملات وجود ندارد.

برای بررسی حجم مبنا هر نماد می توانید از سایت Tsetmc نماد را جستجو کنید و حجم مبنا را رویت کنید.

محاسبه حجم مبنا

شرکت هایی که سرمایه آن ها زیر 2 هزار میلیارد تومان است طبق این اصول جلو می روند که تعداد کل سهامشان را ضرب در عدد 0.0004 می کنند.

عددی را که بدست می آید تعداد حجم مبنا شرکت در نظر گرفته می شود.

سازمان بورس هر چهارشنبه پس از پایان معاملات در هفته حجم مبنا شرکت ها را در قیمت پایانی ضرب می کند، اگر حاصل این ضرب بین 5 تا 10 میلیارد تومان بود حجم مبنا برای روز جدید در هفته بعد معاملاتی تغییری نمی کند و همان عدد سابق است، اما اگر عدد به دست آمده کمتر از 5 میلیارد تومان بود باید عدد 5 میلیارد تومان را تقسیم بر قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته کنیم و عدد به دست آمده به عنوان حجم مبنا روز معاملاتی هفته جدید اعلام می شود، اما اگر عدد به دست آمده از فرمول اول بیش از ده میلیارد تومان بود سازمان بورس 10 میلیارد تومان را تقسیم بر قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی می کند و عدد به دست آمده را به عنوان حجم مبنا روز معاملاتی جدید در هفته بعد اعلام می کند.

بررسی حجم مبنا در بورس 2

نتیجه گیری

حجم مبنا که توسط سازمان بورس برای هر نماد تعیین می شود، عامل کنترل کننده نوسانات شدید در نماد ها است و فقط در بازار بورس ایران وجود دارد.

حجم مبنا هر نماد را می توانید در سایت Tsetmc بررسی کنید.

حجم مبنا و قیمت پایانی ارتباط مستقیم باهم دارند و با میزان معاملات با در نظر گرفتن حجم مبنا قیمت پایانی تعیین می گردد.

ارسال نظر