تصویر
علی الوندی

3 روز پیش

افشای الف و ب چیست؟

افشای الف و ب چیست؟

افشای اطلاعات یکی از موارد مهمی است که بر وضعیت نماد تاثیر ویژه ای می گذارد.

افشای اطلاعات بر قیمت سهام می تواند تاثیر داشته باشد و سهامداران می توانند با افشای اطلاعات تصمیماتی مهم در مورد معامله (خرید و فروش) سهم بگیرند.

افشای اطلاعات از طریق وبسایت کدال و از طریق پیام های ناظر به سهامداران اطلاع رسانی می شود.

افشای اطلاعات به دو گروه دسته الف و ب تقسیم می شوند که هر دسته شامل موارد خاصی از افشای اطلاعات هستند.

نکات کلیدی

 • افشای اطلاعات بر قیمت و روند معاملاتی سهام شرکت تاثیر می گذارد.
 • افشای اطلاعات از طریق سامانه کدال و پیام ناظر اطلاع رسانی می گردد.
 • افشای اطلاعات بر اساس اهمیت به دو دسته افشای الف و افشای ب تقسیم می گردد.
هوش مصنوعی ارز دیجیتال و بورس

افشای اطلاعات

در تمام شرکت های فعال بورسی اتفاقات مختلفی رخ می دهد که می تواند تاثیری در تغییر قیمت سهام شرکت داشته باشد.

اطلاعات مهمی که به این اتفاقات مربوط است در وبسایت کدال افشا می گردد و سهامداران می توانند با بررسی این افشا ها تصمیمات جدیدی در روند معاملات خود بگیرند.

مطابق با قانون افشای اطلاعات در مورد شرکت های بورسی، مورادی وجود دارد که جزو اطلاعات مهم است و باید به صورت فوری افشا گردد که شامل افشای دسته الف و افشای دسته ب می شوند.

افشای الف و ب چیست؟ 1

اطلاعات افشای الف و ب

اطلاعاتی مهمی وجود دارد که بر قیمت اوراق بهادار و روند معاملاتی آن ها تاثیر گذار است، مطابق با قانون این اطلاعات در دو دسته تقسیم شدند و در صورتی که اتفاقاتی از این دسته ها در شرکتی رخ دهد باید با قید فوریت افشا شود، این اطلاعات مواردی همچون وقوع حوادث، انتشار اوراق بدهی، برگزاری مناقصه یا مزایده، نقل و انتقال دارایی‌ های ثابت شرکت و... می باشد که باید به صورت فوری به سهامداران اطلاع رسانی شود.

اطلاعات گروه افشای الف

 • تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت شرکت
 • شروع مجدد فعالیت متوقف یا تعلیق شده
 • بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های جدید
 • اعلام اعسار یا ورشکستگی شرکت
 • نتایج برگزاری مناقصه یا مزایده
 • نتایج شرکت در مناقصه یا مزایده
 • انعقاد، فسخ و یا تغییرات اساسی در قراردادهای مهم
 • کشف منابع و یا ذخایر قابل توجه
 • هر نوع ترکیب، تجزیه، ادغام و اکتساب
 • نقل و انتقال دارایی‌های ثابت شرکت
 • تحصیل سهام شرکت دیگر در هر یک از موارد ذیل:

۱- مبلغ خرید بیش از ۵ درصد دارایی‌های شرکت در صورت‌های مالی سال قبل باشد.

۲- ناشر بیش از ۵ درصد سهام شرکت (بورسی یا فرابورسی) دیگر را خریداری نماید.

 • واگذاری سهام شرکت دیگر

۱- مبلغ واگذاری بیش از ۵ درصد دارایی‌های شرکت در صورت‌های مالی سال قبل باشد.

۲- ناشر بیش از ۵ درصد سهام شرکت (بورسی یا فرابورسی) دیگر را واگذار نماید.

 • تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت‌های تحت کنترل
 • تغییر سهامدار عمده
 • اعلام وقوع حوادث غیر مترقبه
 • تعدیلات سنواتی
 • درخواست خروج از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مربوطه
 • خرید، واگذاری، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاری یا علائم تجاری
 • تأثیرات با اهمیت ناشی از تغییرات ارزی (قیمت ارز)
 • دریافت یا پرداخت کمک‌های نقدی یا غیر نقدی بیشتر از ۵ درصد سرمایه شرکت
 • پذیرش یا انتقال اوراق در بازارهای بین المللی
 • برگشت بیشتر از ۵ درصد از محصولات شرکت بر اساس تولید آخرین سال مالی
 • دریافت مجوز تغییر بیشتر از ۱۰ درصد در قیمت فروش محصولات یا خرید مواد اولیه

افشای الف و ب چیست؟ 2

اطلاعات گروه افشای ب

 • تغییر در نوع فعالیت اصلی شرکت
 • برگزاری مناقصه یا مزایده
 • شرکت در مناقصه یا مزایده
 • تغییر در روش یا رویۀ حسابداری
 • افشای معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت یا معاملات با سایر اشخاص وابسته
 • پذیرش تعهدات جدید یا اتمام تعهدات قبلی
 • دعاوی مهم مطروحه له یا علیه شرکت
 • تغییرات در ترکیب تولید یا فروش محصولات
 • تغییر وضعیت مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمده شرکت
 • برنامه انتشار اوراق بدهی
 • پیشنهاد یا تصویب پرداخت سود و یا تغییر سیاست تقسیم سود
 • توثیق یا فک رهن دارایی‌ها
 • ایجاد یا منتفی شدن بدهی احتمالی
 • تغییر حسابرس
 • تصمیم هیئت مدیره برای بازخرید سهم یا فروش سهام خزانه؛
 • توثیق، مسدود کردن، آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده که عضو هیئت مدیره است
 • سایر موارد

نتیجه گیری

اطلاعاتی در مورد سهام های بورسی وجود دارد که می تواند تغییراتی را در روند معاملات و قیمت سهام شرکت ایجاد کند و این اطلاعات برای سهامداران و فعالان بازار بورس امری مهم است.

مطابق با قانون، اطلاعاتی که باعث تغییرات در روند معاملات و قیمت سهام می شود باید به قید فوریت افشا گردد و به سهامداران اطلاع رسانی شود.

افشای اطلاعات موضوعی مهم است زیرا افراد می توانند با توجه به اطلاعات جدید و تغییرات ایجاد شده تصمیمات خود را در مورد معاملات بگیرند.

اطلاعات مهمی که باید افشا گردند بنا به اهمیت به دو دسته افشای الف و افشای ب تقسیم می شوند.

ارسال نظر