تصویر
علی الوندی

61 روز پیش

قدرت خریدار و فروشنده چیست؟

قدرت خریدار و فروشنده چیست؟

زمانی که تابلو یک سهم را مورد بررسی قرار می دهید در یک سمت اطلاعات مربوط به خریدار را مشاهده می کنید و در سمت دیگر اطلاعات مربوط به فروشنده ها قابل مشاهده است.

همیشه در تمام بازار های مالی از ابتدا تا کنون عده ای خریدار بودند و عده ای فروشنده که هر کدام دارای تمایزات خاص خود هستند و شرایط مربوط به خود را نیز دارند.

تجربه نشان داده هر گاه یک سهم خریدار بیشتری داشته افزایش ارزش را تجربه کرده و در مقابل هرگاه فروشنده یک سهم زیاد بود ارزش سهم افت داشته و با کاهش رو به رو شده است.

مبحث قدرت خریدار و فروشنده مربوط به تمام بازار های مالی است اما در این مقاله بیشتر به بازار سهام و بورس می پردازیم.

نکات کلیدی

 • همیشه در تمام بازار های مالی عده ای خریدار و عده ای فروشنده وجود دارند.
 • هر سهم یا دارایی خریدار بیشتری داشته باشد ارزشمند شده و هر سهم یا دارایی فروشنده بیشتری داشته باشد از ارزشش کاسته می شود.
 • در بازار های مالی گاهی اوقات قدرت خریدار بیش تر از فروشنده است و بعضی مواقع قدرت فروشنده نسبت به خریدار بیشتر است.
 • خریداران و فروشندگان در بازار سهام به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند.

قدرت خریدار و فروشنده چیست؟ 1

هوش مصنوعی ارز دیجیتال و بورس

درک قدرت خریدار و فروشنده

در بازار سهام خریداران و فروشندگان به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند، اشخاص حقیقی شامل افراد عادی جامعه می شود و اشخاص حقوقی شامل شرکت های رسمی هستند.

زمانی که به وبسایت tsetmc.com مراجعه می کنید میتوانید میزان خرید و فروش اشخاص حقیقی و حقوقی را در یک سهم بررسی کنید.

تجربه نشان داده افراد یا شرکت های سرمایه گذاری کلان که از میزان نقدینگی بالایی برخوردار هستند تاثیرات مهمی را در روند بازار های مالی داشته اند و حجم معاملات این افراد یا شرکت ها نسبت به سایر سهامدار ها بیشتر بوده است که بررسی عملکرد این افراد یا شرکت ها می تواند برای بحث قدرت خریدار و فروشنده مفید تر باشد.

بررسی معاملات اشخاص حقیقی موضوعی مهم است زیرا اشخاص حقوقی فقط به قصد کسب سود اقدام به معامله نمی کنند و گاهی به دلیل کنترل شرکت های سهامی، تغییر قوانین و... اقدام به خرید و فروش می کنند، اما اشخاص حقیقی به قصد کسب سود اقدام به معامله می کنند، لذا بررسی معاملات اشخاص حقیقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

حجم معاملات تاثیر ویژه ای برای بدست آوردن میزان قدرت خریدار و فروشنده دارد.

قدرت خریدار و فروشنده چیست؟ 2

محاسبه قدرت خریدار و فروشنده

قدرت خریدار و فروشنده را می توان برای 8 دسته به تفکیک برای هر سهم بررسی کرد که عبارتند از:

 1. قدرت خریدار حقیقی به فروشنده حقیقی
 2. قدرت خریدار حقیقی به فروشنده حقوقی
 3. قدرت خریدار حقوقی به فروشنده حقوقی
 4. قدرت خریدار حقوقی به فروشنده حقیقی
 5. قدرت فروشنده حقیقی به خریدار حقیقی
 6. قدرت فروشنده حقیقی به خریدار حقوقی
 7. قدرت فروشنده حقوقی به خریدار حقوقی
 8. قدرت فروشنده حقوقی به خریدار حقوقی

حال با توجه به خواسته شما نسبت به قدرت خریدار و فروشنده برای هر سهم می توانید به صفحه سهم مراجعه کنید و میزان خرید و فروش ها را در نظر بگیرید، اگر در یک سهم میزان خریدار حقیقی 10 میلیون تومان بود و میزان فروش حقیقی 8 میلیون تومان در این شرایط گفته می شود در سهم مورد نظر قدرت خریدار بیشتر از فروشنده بوده است.

امکان دارد در سهمی تعداد خریداران کم باشد اما میزان خرید زیاد و در مقابل تعداد فروشندگان زیاد اما میزان فروش کم باشد، چنین شرایطی نیز وجود دارد که امکان دارد خریداران یا فروشندگان تعداد کمی داشته باشند اما از قدرت خرید بالا تر نسبت به طرف مقابل برخوردار باشند.

محاسبه سرانه خرید یا فروش

سرانه خرید و فروش هر سهم برای اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت جداگانه قابل محاسبه است که به طور مثال شیوه محاسبه سرانه خرید و فروش اشخاص حقیقی را در ادامه توضیح می دهیم.

سرانه خرید حقیقی به این صورت محاسبه می شود که حجم خرید حقیقی را تقسیم بر تعداد خریداران می کنیم و سرانه خرید را به دست می آوریم.

سرانه فروش حقیقی به این شکل است که حجم فروش حقیقی را تقسیم بر تعداد فروشندگان می کنیم و سرانه فروش حقیقی را به دست می آوریم.

برای بدست آوردن سرانه حقوقی کافی است در فرمول ذکر شده به جای به کار بردن حجم خرید و فروش حقیقی از حجم خرید و فروش حقوقی استفاده کنیم.

محاسبه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

برای بدست آوردن نسبت قدرت خریدار به فروشنده حقیقی کافی است سرانه خرید حقیقی را تقسیم بر سرانه فروش حقیقی کنید و نتیجه شما نسبت قدرت خریدار به فروشنده حقیقی می شود، در مورد محاسبه نسبت قدرت خریدار به فروشنده حقوقی نیز کافی است سرانه خرید حقوقی را تقسیم بر سرانه فروش حقوقی کنید تا نتیجه را بدست آورید.

ارسال نظر