تصویر
علی الوندی

61 روز پیش

تاثیر سیاست بر بازار های مالی چیست؟

تاثیر سیاست بر بازار های مالی چیست؟

ریسک سیاسی چیست؟

ریسک سیاسی که گاهی اوقات به عنوان ریسک ژئوپلیتیکی شناخته می شود خطری است که تصمیمات، تغییرات یا اختلالات سیاسی ممکن است تأثیر مهمی بر عملکرد یک شرکت یا دولت داشته باشد.

ریسک سیاسی به حوادث سطح کشور محدود نمی شود، بلکه می تواند رویداد های محلی، ملی، منطقه ای و جهانی را دربرگیرد.

منابع ریسک سیاسی عبارتند از:

  • تصمیمات و تغییرات سیاسی که بر مواردی مانند تعرفه های تجاری، مالیات ها، شرایط کار، خصوصی سازی و مقررات تأثیر می گذارد.
  • تغییرات رهبری سیاسی و بی ثباتی دولت ها
  • نوسانات سیاسی و عدم اطمینان ناشی از شورش، کودتا یا جنگ.

رویداد های سیاسی یا تغییر ناگهانی خط مشی می تواند توانایی شرکت را برای اجرای استراتژی و ارائه محصولات یا خدمات مختل کند و به نوبه خود، این می تواند بر عملکرد و سود آوری شرکت ها تأثیر بگذارد و اثرات این رویداد ها می تواند منفی یا مثبت باشد.

به عنوان مثال: تغییر در ساختار مالیاتی یک کشور، حداقل دستمزد یا الزامات قانونی می‌تواند هزینه‌ها را افزایش دهد و بسته به توانایی شرکت در انتقال آن هزینه‌ های بالاتر به مصرف‌ کنندگان، تأثیر پیش‌ بینی‌ نشده‌ ای بر درآمد داشته باشد.

یا تغییر در قوانین تجارت برای یک صنعت خاص مانند آزاد سازی محدودیت های تجاری در صادرات نفت و گاز یک کشور می تواند منجر به فرصت های بالقوه برای گسترش تجارت با شرکای تجاری کشور های دیگر شود.

به عبارت دیگر، ریسک سیاسی و بی ثباتی می تواند بر تجارت با سایر کشور ها نیز تأثیر بگذارد که ممکن است سرمایه گذاران خارجی را از تمایل به سرمایه گذاری در اوراق بدهی و سهام ارائه شده توسط شرکت ها یا نهاد های دولتی داخلی منصرف کند، یا ممکن است نشان دهنده گشایش بازار های جدید باشد.

تاثیر سیاست بر بازار های مالی چیست؟ 1

هوش مصنوعی ارز دیجیتال و بورس

بازارهای مالی چگونه تحت تأثیر عوامل سیاسی قرار می گیرند؟

مانند هر شکل دیگری از ریسک بازار، ریسک سیاسی این پتانسیل را دارد که بر عملکرد تک تک اوراق بهادار و همچنین بازار به طور گسترده‌ تأثیر بگذارد.

برای بازار های مالی، ریسک سیاسی می تواند باعث کاهش قابل توجه قیمت اوراق بهادار شود و به عنوان مثال، تصمیم غیر منتظره یک دولت برای تغییر قوانین خصوصی‌ سازی یک صنعت خاص می‌تواند باعث آسیب جدی به شرکت‌ های آن بخش شود.

در همین حال، بی‌ثباتی یا تغییرات سیاسی گسترده‌ شاید به دلیل یک تغییر ناخواسته یا بحث‌ برانگیز دولت می‌تواند باعث نگرانی سرمایه‌ گذاران و کاهش گسترده‌ قیمت ها در بازار شود.

برای بازار های با درآمد ثابت، ریسک سیاسی می تواند مشکلاتی را برای اوراق قرضه شرکتی و اوراق قرضه دولتی ایجاد کند.

برای شرکت‌ ها، کاهش عملکرد یا سود آوری ناشی از ریسک سیاسی می‌تواند باعث ناتوانی شرکت در پرداخت تعهدات بدهی خود شود و در نتیجه، ریسک را افزایش دهد.

برای اوراق قرضه دولتی، افزایش ریسک سیاسی می تواند بازده اوراق قرضه را بالا ببرد، زیرا سرمایه گذاران به عنوان غرامت، بازده بالاتری را طلب می کنند. از نظر تاریخی، این مشکل بیشتر در کشور های در حال توسعه بوده است، جایی که خطر تجدید ساختار بدهی ممکن است بیشتر باشد.

تاثیر سیاست بر بازار های مالی چیست؟ 2

ریسک سیاسی چگونه اندازه گیری می شود؟

به دلیل در دسترس بودن محدود داده های مربوط ریسک های سیاسی، تعیین کمیت این ریسک می تواند بسیار دشوار باشد. با این وجود ارزیابی ریسک سیاسی بسیار مهم است، به‌ ویژه هنگام سرمایه‌ گذاری در کشورهای خارجی که شامل ارزیابی عوامل ریسک سیاسی کلیدی به عنوان بخشی از چشم‌ انداز های آینده بازار های مالی آن کشور است.

برخی از شرکت های تحلیل ریسک، از این ریسک در تحلیل های خود استفاده می کنند. این منابع می توانند به هدایت تصمیمات سرمایه گذاری کمک کنند.

ارسال نظر