فلزات اساسی

قیمت لحظه ای و اطلاعات کامل بازار فلزات اساسی را در اهرم مشاهده کنید.
نام
قیمت درصد تغییر مقدار تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت
آلومینیوم 2,507 0 0 2,464 2,510
سرب 2,221 0 0 2,221 2,221
روی 3,220 0 0 3,097 3,223
مس 8,507 0 0 8,323 8,509
نیکل 30,816 0 0 28,634 31,860
کبالت 50,592 0 0 50,592 50,592
قلع 24,814 0 0 24,814 24,814
مس 3.9 0.33 0.01 3.8 3.9