سهام

سهام

قیمت لحظه ای و اطلاعات کامل بازار بورس را در اهرم مشاهده کنید.

نام
آخرین قیمت مقدار تغییر درصد تغییر قیمت پایانی کمترین قیمت بیشترین قیمت
حجم معاملات (روزانه)
ارزش معاملات (روزانه)
بروزرسانی (روزانه)
صنايع پتروشيمي خليج فارس فارس 9,420 30 0.3% 9,340 9,290 9,430 53M 498B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
فولاد مباركه اصفهان فولاد 6,100 110 2% 6,080 6,030 6,200 118M 720B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ فملي 7,610 170 2% 7,600 7,520 7,720 93M 708B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
معدني و صنعتي گل گهر كگل 8,400 240 3% 8,430 8,110 8,670 47M 396B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي شستا 989 30 3% 991 977 1,020 845M 837B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
توسعه معادن وص.معدني خاورميانه ميدكو 11,280 440 4% 11,340 11,170 11,750 16M 183B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
پتروشيمي مارون مارون 183,000 1,500 0.8% 181,600 182,450 188,000 23K 4B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
معدني‌وصنعتي‌چادرملو كچاد 11,620 210 2% 11,730 11,560 11,950 6M 69B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
پالايش نفت اصفهان شپنا 7,400 130 2% 7,300 7,110 7,500 187M 1,362B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ وغدير 18,490 210 1% 18,440 18,360 18,890 16M 286B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين تاپيكو 12,710 220 2% 12,700 12,480 12,900 6M 78B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد واميد 12,940 130 0.99% 13,020 12,660 13,040 14M 176B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
پالايش نفت بندرعباس شبندر 8,990 160 2% 8,940 8,820 9,140 91M 815B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
پتروشيمي پارس پارس 2,400 14 0.58% 2,389 2,356 2,434 43M 102B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
سنگ آهن گهرزمين كگهر 43,800 1,250 3% 44,950 43,800 45,100 324K 14B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
پالايش نفت تهران شتران 4,066 152 4% 4,072 4,013 4,188 324M 1,319B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
بيمه پاسارگاد بپاس 18,650 550 3% 18,900 18,650 19,050 6M 113B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
پليمر آريا ساسول آريا 77,450 300 0.39% 77,250 76,600 78,400 2M 122B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ومعادن 4,950 180 4% 4,990 4,920 5,140 37M 184B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
پتروشيمي پرديس شپديس 154,180 2,330 1% 153,600 150,720 157,000 2M 367B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
پتروشيمي نوري نوري 100,400 1,480 1% 99,750 98,560 101,890 3M 320B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
بانك ملت وبملت 3,310 146 4% 3,323 3,281 3,448 325M 1,080B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
بانك پاسارگاد وپاسار 5,170 90 2% 5,190 5,080 5,370 47M 242B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
گروه مپنا (سهامي عام) رمپنا 11,230 530 5% 11,300 11,010 11,790 8M 94B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۲
پتروشيمي جم جم 36,830 540 1% 37,250 36,780 37,990 676K 25B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
مبين انرژي خليج فارس مبين 31,670 510 2% 31,980 31,030 32,200 1M 37B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ وصندوق 14,920 200 1.4% 14,680 14,330 14,920 2M 31B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران حكشتي 26,380 1,180 4% 26,690 26,270 27,560 23M 625B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
فولاد خوزستان فخوز 2,976 142 5% 3,019 2,971 3,078 31M 92B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
پتروشيمي بوعلي سينا بوعلي 36,470 760 2% 36,130 35,450 37,010 9M 323B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
پالايش نفت تبريز شبريز 15,750 910 5% 15,930 15,670 16,600 10M 161B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
مخابرات ايران اخابر 7,230 490 6% 7,250 7,180 7,730 46M 332B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
پتروشيمي‌شيراز شيراز 84,000 3,790 4% 83,490 81,970 87,790 4M 295B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
فجر انرژي خليج فارس بفجر 20,170 840 4% 20,630 20,080 21,330 3M 54B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
بانك تجارت وتجارت 1,690 59 3% 1,681 1,640 1,770 378M 635B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
شركت ارتباطات سيار ايران همراه 7,770 230 3% 7,840 7,650 8,140 15M 118B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
سرمايه گذاري صدرتامين تاصيكو 11,670 580 5% 11,740 11,640 12,250 10M 112B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
فولاد هرمزگان جنوب هرمز 13,710 350 2.6% 13,480 13,150 13,810 6M 76B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
فرآوري معدني اپال كاني پارس اپال 16,270 620 4% 16,600 16,170 16,890 4M 58B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
بانك صادرات ايران وبصادر 1,830 96 5% 1,833 1,830 1,857 288M 528B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
پتروشيمي زاگرس زاگرس 130,300 5,250 4% 129,850 129,100 135,950 687K 89B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
گروه صنعتي پاكشو پاكشو 6,050 310 5% 6,220 6,050 6,250 9M 55B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
بانك‌پارسيان‌ وپارس 1,829 75 4% 1,845 1,811 1,938 48M 89B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
گروه‌بهمن‌ خبهمن 2,130 111 5% 2,139 2,095 2,299 295M 632B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي وبانك 10,620 50 0.47% 10,430 10,230 10,860 15M 158B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
پلي پروپيلن جم - جم پيلن جم پيلن 141,140 960 0.68% 140,770 139,080 145,000 524K 74B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
پتروشيمي تندگويان شگويا 11,760 170 1% 11,750 11,550 12,000 15M 178B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
سرمايه گذاري دارويي تامين تيپيكو 26,200 170 0.7% 25,460 24,810 26,200 6M 147B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴
سرمايه گذاري صبا تامين صبا 3,701 94 2% 3,710 3,661 3,860 29M 106B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۳
فولاد آلياژي ايران فولاژ 10,980 130 1% 11,070 10,670 11,500 3M 32B ۱۴۰۱-۱۱-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۴