نفت و انرژی

قیمت لحظه ای و اطلاعات کامل بازار نفت و انرژی را در اهرم مشاهده کنید.
نام
قیمت درصد تغییر مقدار تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت
نفت خام (WTI) 73 0.68 0.5 72 73
بنزین (RBOB) 2 0.44 0.009 2 2.1
نفت کوره 2.8 0.19 0.005 2.8 2.8
گاز طبیعی 5.8 0.29 0.017 5.8 5.9
نفت برنت 78 0.5 0.4 77 78
گازوییل 800 0.25 2 795 816
ذغال سنگ 88 0.38 0.33 88 89
میانگین وزنی برنت 81 0 0 81 81
نفت برنت (بازار آمریکا) 78 0.36 0.3 74 79
نفت خام WTI (بازار آمریکا) 73 0.46 0.3 72 73
نفت خام WTI ICE 73 0.52 0.4 72 73
نفت خام E-Mini 73 0.38 0.3 72 73
بنزین RBOB 2.3 10.57 0.2 2 2.3
گاز طبیعی (بازار آمریکا) 5.8 1.06 0.06 4.6 5.9
گازوییل گوگرد پایین 788 0 0 780 788
گاز طبیعی E-Mini 5.8 1.22 0.07 5.6 5.9
نفت کوره (بازار آمریکا) 2.6 5.5 0.14 2.6 2.8
اتانول 2.2 0 0 2.2 2.2
ذغال سنگ چین 8.8 0 0 8.8 8.8
ذغال سنگ EUA 50 0 0 49 51
ذغال سنگ ICE CSX 138 0.15 0.2 138 138
روغن پالم 915 0.72 6.5 909 915
گیددینگز 65 0 0 65 65
سواحل غربی ANS 81 0 0 81 81
کوستال گرید A 64 0 0 64 64
سواحل خلیج HSFO 53 0 0 53 53
نفت اوکلاهما 71 0 0 71 71
نفت ترش اوکلاهما 59 0 0 59 59
نفت شیرین اوکلاهما 71 0 0 71 71
وسترن اوکلاهما Swt 70 0 0 70 70
فوق سنگین آرکانزاس 68 0 0 68 68
نفت ترش آرکانزاس 73 0 0 73 73
نفت شیرین آرکانزاس 75 0 0 75 75
نفت غرب تگزاس WTI 71 0 0 71 71
نفت خلیج تگزاس 71 0 0 71 71
نفت سبک جنوب تگزاس 65 0 0 65 65
نفت سنگین جنوب تگزاس 65 0 0 65 65
میادین مرکزی تگزاس 71 0 0 71 71
نفت شیرین شرق تگزاس 68 0 0 68 68
نفت شیرین شمال تگزاس 71 0 0 71 71
نفت ترش غرب تگزاس 68 0 0 68 68
نفت ترش جنوب تگزاس 58 0 0 58 58
نفت میادین ایگل فورد 71 0 0 71 71
خط لوله ایگل فورد 96 0 0 96 96
میعانات ایگل فورد 85 0 0 85 85
میادین بالادستی تگزاس 64 0 0 64 64
میادین بالادستی خلیج 65 0 0 65 65
میادین بوئنا ویستا 81 0 0 81 81
میادین میدوی-سانست 76 0 0 76 76
میادین مرکزی کانزاس 82 0 0 82 82
نفت شیرین کانزاس NW 62 0 0 62 62
نفت شیرین کانزاس SW 63 0 0 63 63
نفت جنوب شرقی کلرادو 61 0 0 61 61
نفت سبک لوئیزیانا 76 0 0 76 76
نفت لوئیزیانای جنوبی 70 0 0 70 70
نفت شیرین لوئیزیانا 75 0 0 75 75
نفت لوئیزیانا Delhi/N 68 0 0 68 68
نفت ترش میشیگان 63 0 0 63 63
نفت شیرین میشیگان 68 0 0 68 68
نفت شیرین نبراسکا 62 0 0 62 62
نفت ترش وایومینگ 67 0 0 67 67
نفت شیرین وایومینگ 68 0 0 68 68
نفت کساک 74 0 0 74 74
ال ان جی ژاپن / کره 33 0 0 33 33
سبد نفتی هند 79 0 0 79 79
گاز طبیعی هلند 43 0 0 43 43
میدان نفتی لولا 82 0 0 82 82
نفت تاپیس 85 3.98 3 85 85
نفت سنگین بصره 68 0 0 68 68
نفت عمان 73 2.11 2 73 73
نفت سبک آذربایجان 90 0 0 90 90
نفت اپک 80 0 0 80 80
نفت موربان امارات 78 3.64 3 78 78
نفت سنگین ایران 74 2.2 2 74 74
نفت ساحاران الجزایر 77 2.18 2 77 77
نفت سبک نیجریه 77 2.37 2 77 77
نفت گیراسول آنگولا 76 2.29 2 76 76
نفت سبک عربستان 78 0 0 78 78
نفت کویت 81 0 0 81 81
نفت سبک ایران - تحویل در اروپای غربی 79 0 0 79 79
نفت سنگین ایران - تحویل در اروپای غربی 77 0 0 77 77
نفت میدان فروزان - تحویل در اروپای غربی 77 0 0 77 77
نفت سبک ایران - تحویل در جنوب آفریقا 79 0 0 79 79
نفت سنگین ایران - تحویل در جنوب آفریقا 77 0 0 77 77
نفت میدان فروزان - تحویل در جنوب آفریقا 77 0 0 77 77
نفت سبک ایران - تحویل در شمال آفریقا 80 0 0 80 80
نفت سنگین ایران - تحویل در شمال آفریقا 78 0 0 78 78
نفت میدان فروزان - تحویل در شمال آفریقا 78 0 0 78 78
نفت سبک ایران - تحویل در مدیترانه 78 0 0 78 78
نفت سنگین ایران - تحویل در مدیترانه 76 0 0 76 76
نفت میدان سروش - تحویل در مدیترانه 73 0 0 73 73
نفت میدان فروزان - تحویل در مدیترانه 76 0 0 76 76
سبد نفتی مکزیک 64 0 0 64 64
مایا - تحویل در شرق دور 107 0 0 107 107
ایست موس - تحویل در شرق دور 112 0 0 112 112
مایا - تحویل در خلیج فارس 68 0 0 68 68
ایست موس - تحویل در خلیج فارس 76 0 0 76 76
اولمکا - تحویل در خلیج فارس 79 0 0 79 79
مایا - تحویل در سواحل غرب آمریکا 68 0 0 68 68
ایست موس - تحویل در سواحل غرب آمریکا 76 0 0 76 76
وسترن کانادا 51 4.41 2 51 51
گاز طبیعی آلبرتا 4.2 0 0 4.2 4.2
نفت خام شیرین 70 3.22 2 70 70
نفت شیرین سین کرود 77 2.93 2 77 77
نفت ترش سبک 68 3.32 2 68 68
نفت ترش پییس 66 3.38 2 66 66
نفت میدیل 67 3.37 2 67 67
نفت آلبرتای مرکزی 66 3.4 2 66 66
نفت شیرین کلیربراک 76 2.97 2 76 76
نفت ترکیبی سنگین آلبین 71 3.17 2 71 71
میدان نفتی داچینگ 76 4.58 3 76 76
میدان نفتی شنگلی 80 4.49 4 80 80
نفت دریای جنوبی چین 78 4.29 3 78 78
نفت دالیا 77 0 0 77 77
نفت نمبا 76 0 0 76 76
نفت کابیندا 77 0 0 77 77
نفت سینتا 51 5.42 3 51 51
نفت دوری 84 4.27 4 84 84
نفت میناس 69 4.82 3 69 69
نفت سنگین عربستان 73 0 0 73 73
نفت میان وزن عربستان 77 0 0 77 77
نفت فوق سبک عربستان 81 0 0 81 81
نفت دوبی 75 0 0 75 75
میدان نفتی داس 77 0 0 77 77
میدان نفتی ام لولو 78 0 0 78 78
میدان نفتی آپر زاکوم 75 0 0 75 75
نفت قطر 78 0 0 78 78
نفت مارین قطر 74 4.21 3 74 74
میدان نفتی الشاهین قطر 75 0 0 75 75
نفت کوا آیبو 81 0 0 81 81
میدان براس ریور 81 0 0 81 81
میدان نفتی سوکول 71 0 0 71 71
میدان نفتی اسپو 66 5.28 4 66 66