فلزات گرانبها

قیمت لحظه ای و اطلاعات کامل بازار فلزات گرانبها را در اهرم مشاهده کنید.
نام
قیمت درصد تغییر مقدار تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت
انس طلا 1,786 0.08 1 1,782 1,788
انس نقره 23 0.04 0.01 23 23
انس پلاتین 1,020 0.68 6.9 1,006 1,021
انس پالادیوم 1,869 0.86 16 1,843 1,870
هر اونس طلا 1,786 1.46 0.08 1,788 1,782
هر گرم طلا 57 0.0469 0.003 57 57
هر کیلو طلا 57,423 46.9401 2.6 57,489 57,280
هر تولا طلا 670 0.5475 0.03 671 668