فلزات گرانبها

# نام آخرین قیمت تغییر درصد کمترین قیمت بیشترین قیمت
1
image
انس طلا
1931.26 0
0
1984.66
1931.26
2
image
انس نقره
21.84 0
0
22.64
21.84
3
image
انس پلاتین
989.95 -6.35
-0.64
999.75
967.5
4
image
انس پالادیوم
1433.78 31.25
2.23
1433.78
1376.53
# نام آخرین قیمت تغییر درصد کمترین قیمت بیشترین قیمت
1
image
هر اونس طلا
1931.26 0
0
1931.26
1984.66
2
image
هر گرم طلا
62.09 0
0
62.09
63.81
3
image
هر کیلو طلا
62091.4 0
0
62091.4
63808.25
4
image
هر تولا طلا
724.22 0
0
724.22
744.25
avatar
هشدار